Yükleniyor

• Temel değerimiz müşteri odaklılıktır. Müşterimizin ihtiyaçlarına ve standartlarımıza uygun hizmet almasına odaklanırız.

• Ürün ve hizmetlerimizi sunarken müşterilerimizin sorun yaşamamasına ve kolayca ulaşabilmelerine özen gösteririz.

• Rekabeti bozacak, rakiplerimizi ezecek, yok edecek hizmetler sunmayız.

• Ticaretimizi yaparken adil davranmaya özen gösteririz. Tedarikçilerimizle olan ticari ilişkilerimizde tedarikçilerimizi zor durumda bırakacak durumlara sebep olmayız.

• UGM araç kiralama  içerisindeki işlerimizde, tedarikçilerimizle ve resmi kurumlarla olan ilişkilerimizde yasadışı iş yapış şeklinden uzak dururuz.

• Kişisel verilerin korunmasına özen gösteririz. Kişisel verilerin korunması kanununa uygun hareket ederiz.

• UGM araç kiralama çalışanları seçimi ve ilişkilerinde çeşitliliğe önem veririz. Din, dil, ırk, cinsiyet ve kişisel hiçbir konu çalışan seçiminde ve ilişkilerimizin düzenlenmesinde kriter olarak ele alınmaz.

• Verdiğimiz hizmetlerde çevre kirliliğinin artmamasına dikkat ederiz.

• Yasal otoritelerle olan ilişkilerimizde her zaman şeffaf ve dürüst olmaya özen gösteririz.