Yükleniyor
  • Müşteri memnuniyetini öncelikli ve en üst seviyede tutmak
  • Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri müşteri beklentilerine uygun seviyede sunmak, müşteri geri bildirimlerini önyargısız şekilde alarak müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak.
  • Mutlu çalışanlarla başarılarımızı arttırmak
  • Uygun gelişim, tanınma, takdir ve ödüllendirme olanaklarının sunulduğu, etkinliği ve bağlılığı yüksek mutlu çalışanlar ile başarılar elde etmek.
  • Süreçlerle yönetim ve sürekli iyileştirmeyi çalışma felsefesi olarak benimsemek
  • İlk seferde hizmeti doğru sağlamak ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek.
  • Tedarikçilerimizin hizmet kalitesini sürekli arttırmak
  • Tedarikçilerimizle uzun soluklu iş birliği kurarak hizmet kalitemizi en üst seviyeye taşımak.
  • Yasalara ve mevzuata uygun olarak kalite standardizasyonu sağlamak
  • Yasalara ve mevzuata bağlı kalarak kalite yönetim sistemimizi sürekli geliştirmek.